Föreläst om Enkelt avhjälpta hinder för Örebro Porten

Föreläst om tillgänglig Turism för Bransch föreningen Svenskt Tillgänglighet

Region Örebro Län inventering av friluftsområde

Örebro Kommun jobbat med underlag för handlingsplan