Öka Tillgängligheten I Din Verksamhet

Som tillgänglighetskonsult jobbar jag för ett bättre samhälle för alla. Var femte invånare i Sverige har någon form av funktionsvariation och bra tillgänglighet är en förutsättning för att kunna vara delaktig i samhället och leva ett aktivt liv. Mitt uppdrag handlar om att skapa möjligheter för alla att kunna delta på lika villkor.

Jag hjälper dig som behöver göra din verksamhet mer tillgänglig och lämplig för alla. Det kan handla om allt från enskilda arbetsplatser till kommersiella och offentliga lokaler eller miljöer. Jag kan bland annat hjälpa dig med att:

  • inventera offentliga och kommersiella lokaler
  • ta fram åtgärdsplaner
  • erbjuda rådgivning för att öka tillgängligheten
  • projektleda tillgänglighetsanpassningar
  • föreläsningar kring tillgängliga lokaler
  • skapa tillgängliga möten, konferenser och event.

Jag har bland annat jobbat med att göra delar av Bergslagsleden tillgänglig för personer med funktionsvariation och på uppdrag av Länsstyrelsen har jag jobbat med ökad tillgänglighet inom landsbygdsutveckling och serviceställen på landsbygden. Här kan du läsa mer om de olika tillgänglighetsprojekt jag har jobbat med.

Kontakta mig om du vill veta mer om hur du skulle kunna förbättra tillgängligheten i din verksamhet!