CENTRUM FÖR TILLGÄNGLIGHET

Vi jobbar för ett samhälle som ska passa alla. Var femte invånare har någon form av funktionsnedsättning. Bra tillgänglighet är en förutsättning för att kunna leva ett aktivt liv och vara delaktig i samhället. Det som är nödvändigt för många är också bra för alla.

5130640410_04053f3597_z

Vi jobbar aktivt med att tillgänglighetsgöra arbetsplatser, torg, matbutiker osv. Vi ser fram emot att få träffa just dig och hjälpa dig att göra din verksamhet tillgänglig!

Vi jobbar med tillgänglighet inom områden som fysisk tillgänglighet, inventering av den fysiska tillgängligheten för offentliga byggnader, sportarenor osv.

Tillgänglighet till information och kommunikation, tillgänglig verksamhet. Rekrytering, anpassning av arbetsplatser osv.

Vi kartlägger tillgängligheten och skapar förutsättningar för ett samhälle lika för alla.

Se mer under NYHETER

Smakrik och blomstrande besöksnäring 2017

Under namnet ”Smakrik och blomstrande besöksnäring” har nu länsstyrelser i 5 län avslutat en upphandling av enskild rådgivning och grupprådgivning inom bl.a. tillgänglig besöksverksamhet, men även andra ämnesområden så som:

  • Trädgårdsvård – Att bevara och utveckla en historisk trädgård
  • Trädgårdsdesign – Med trädgården som skyltfönster
  • Marknadsföring på webben och i sociala medier
  • Att bygga försäljningen kring en historia – Storytelling
  • Sälj mer i din gårdsbutik

Centrum för tillgänglighet är en av tre leverantörer som kan erbjuda rådgivning inom tillgänglig besöksverksamhet. Du som har ett boende, servering,  gårdsbutik, aktiviteter för besökarna eller annan besöksverksamhet på landsbygden är målgrupp. Alla företag som tillhör målgruppen är välkomna att delta på aktiviteterna!                         

Har du behov av att få mer kunskap och rådgivning inom tillgänglig besöksverksamhet så tveka inte att höra av dig. Jag hjälper dig gärna.

Aktiviteten ingår i Landsbygdsprogrammet och utförs på uppdrag av Länsstyrelsen