featured-10

Vi kartlägger tillgängligheten och skapar förutsättningar för ett samhälle lika för alla!

Inventering av den fysiska tillgängligheten för offentliga byggnader, sportarenor osv.

Tillgänglighet till information och kommunikation

Tillgänglig verksamhet, rekrytering, anpassning av arbetsplatser osv