Från den 1 januari gäller att Bristande tillgänglighet är en grund för diskriminering. Se till att jobba med enkelt avhjälpta hinder.

  • Lagen skyddar personer mot diskriminering som har samband med bland annat funktionsnedsättning.
  • Förbuden mot diskriminering gäller bland annat i arbetslivet, vid utbildning, i kollektivtrafiken och inom en rad andra samhällsområden.
  • Påföljden är diskrimineringsersättning, vilket är en form av skadestånd.

Det nya förbudet ska…

  • bidra till att öka tillgängligheten i samhället så att människor med funktionsnedsättning kan delta på likvärdiga villkor
  • ge personer med funktionsnedsättning en bättre möjlighet att hävda sin rätt att kunna delta på likvärdiga villkor utan hinder i form av bristande tillgänglighet
  • komplettera och stärka de lagar och andra regler som redan finns om tillgänglighet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *